word doc | English

Πέμπτη, 24 Ιούλιος 2008

Η Ιερά Μητρόπολη Χονγκ Κόγκ και Απω Ανατολής απαντά στο Πατριαρχείο Μόσχας

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χόνγκ Κόνγκ καί Ἄπω Ἀνατολῆς ἐκφράζει τήν ἔκπληξή της διά τά ὅσα ἀνακριβῆ ἀναφέρονται στό Ἀνακοινωθέν, πού ἐξεδόθη τήν 15ην Ἀπριλίου 2008, ὑπό τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσσίας καί στίς δηλώσεις τοῦ Μακαριωτάτου Πατριάρχου Μόσχας καί πάσης Ρωσσίας κ.κ.Ἀλεξίου, τήν Τρίτη 24 Ἰουνίου 2008, περί τῆς κανονικῆς δικαιοδοσίας τῆς Μητροπόλεως Χόνγκ Κόνγκ καί Ἄπω Ἀνατολῆς.

Διά τήν ἀποκατάστασιν τῆς ἀληθείας ἀναφέρουμε ὅτι ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χόνγκ Κόνγκ καί Ἄπω Ἀνατολῆς ἱδρύθηκε μέ ἀπόφαση τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τό ἔτος 1996, δι’ἀποσπάσεως ἀπό τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Νέας Ζηλανδίας. Ὑπό τήν πνευματική της δικαιοδοσία περιλαμβάνει καί ἀναπτύσσει ἱεραποστολική καί φιλανθρωπική δραστηριότητα σέ 23 χῶρες τῆς Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας: Χόνγκ Κόνγκ, Λαϊκή Δημοκρατία τῆς Κίνας, Ταϊβάν, Μακάο, Φιλιππίνες, Βιετνάμ, Καμπότζη, Λάος, Ταϊλάνδη, Μυανμάρ, Μογγολία, Σιγκαπούρη, Ἰνδονησία, Μαλαισία, Μπρουνέϊ, Τιμόρ, Μαλδίβες, Μπαγκλαντές, Νεπάλ, Ἰνδία, Πακιστάν, Σρί Λάνκα καί Ἀφγανιστάν.

Στίς χῶρες αὐτές, μέ ἀπαράμιλλο ἱεραποστολικό ζῆλο καί πνεῦμα θυσίας, ἐργάσθηκαν καί πρό τῆς ἱδρύσεως τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χόνγκ Κόνγκ, ὁ μακαριστός Μητροπολίτης Προύσσης κυρός Διονύσιος, ὡς Μητροπολίτης Νέας Ζηλανδίας, καί ὁ Μητροπολίτης Πισιδίας κ.Σωτήριος, ὡς Ἀρχιμανδρίτης καί Πρωτοσύγκελλος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Νέας Ζηλανδίας καί μετέπειτα ὡς Ἐπίσκοπος Ζήλων. Τό ἱεραποστολικό ἔργο στίς χῶρες τῆς Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας συστηματοποιήθηκε μέ τήν ἵδρυση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χόνγκ Κόνγκ καί τήν ἐκλογή τοῦ πρώτου Μητροπολίτου κ.Νικήτα, ὁ ὁποῖος ἐπί 11ετίαν ἐργάσθηκε σκληρά καί καρποφόρα διά τήν ἀνάπτυξιν τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου. Καί οἱ τρεῖς προαναφερθέντες ἱεραπόστολοι Ἐπίσκοποι ἐργάσθηκαν ἱεραποστολικά, μέ ζῆλο καί σύνεση, καί τό ἔργο τους τό μαρτυροῦν οἱ ὑπ’ αὐτῶν βαπτισθέντες καί διδαχθέντες τήν ὀρθόδοξον πίστιν.

Τήν 9ην Ἰανουαρίου 2008, ἡ Ἁγία καί Ἱερά Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, διά τήν καλυτέραν ἄσκησιν τοῦ ἱεραποστολικοῦ ἔργου, ἔλαβε τήν ἀπόφασιν νά διχοτομήσει τήν ἀπὸ 12ετίας ὑπάρχουσαν Ἱεράν Μητρόπολιν Χόνγκ Κόνγκ καί νά δημιουργήσει νέα Μητρόπολη μέ ἕδρα τή Σιγκαπούρη καὶ ἐξέλεξε νέον Μητροπολίτην διά τήν Ἱεράν Μητρόπολιν Χόνγκ Κόνγκ. Στήν κανονική δικαιοδοσία τῆς νέας Ἱερᾶς Μητροπόλεως ὑπήχθησαν οἱ ἑξῆς χῶρες: Ἰνδονησία, Μαλαισία, Μπρουνέϊ, Τιμόρ, Μαλδίβες, Μπαγκλαντές, Νεπάλ, Ἰνδία, Πακιστάν, Σρί Λάνκα καί Ἀφγανιστάν. Εἶναι φανερό ὅτι τήν 9η Ἰανουαρίου τό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο προέβη στήν ἵδρυση νέας Ἱερᾶς Μητροπόλεως κι ὄχι στήν ἐπαύξηση τῆς δικαιοδοσίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Χόνγκ Κόνγκ.

Οἱ πράξεις καί οἱ ἀποφάσεις τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, κινοῦνται ἐντὸς τῶν πλαισίων τῆς οἰκουμενικῆς ἀποστολῆς καί τῆς διακονίας τῆς Πρωτόθρονης Μεγάλης τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας πρός τά ἔθνη, ὅπως καθόρισαν οἱ Β’ καί Δ’ Οἰκουμενικές Σύνοδοι μέ σχετικές σαφεῖς καί ξεκάθαρες ἀποφάσεις τους, δεσμευτικὲς γιὰ ὅλους τοὺς Ὀρθοδόξους.

Οἱ κατηγορίες πού ἐκτοξεύονται ἀπό τήν Ἐκκλησία τῆς Ρωσσίας ἐναντίον τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ὅτι τάχα καταπατεῖ τά δικαιώματα τῆς λεγομένης «Αὐτονόμου Κινεζικῆς Ἐκκλησίας» κι ὅτι δῆθεν καταλύει τήν ἑνότητα τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, μᾶς προβληματίζουν διότι μέ λύπη διαπιστώνουμε ὅτι ἐν προκειμένῳ εἶναι ἡ Ἐκκλησία τῆς Ρωσσίας αὐτή, ἡ ὁποία μέ τρόπο ἄκομψο παραβλέπει τά ὅσα ἡ Ἐκκλησία ἐν τῷ συνόλῳ της ἔχει ἀποφασίσει καί προβαίνει σέ μονομερεῖς ἀνακηρύξεις «Αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν» καί μιλᾶ γιά «δικαιώματα ἐπί χωρῶν», θυμίζοντάς μας ἐγκόσμια κράτη παλαιοῦ φεουδαρχικοῦ τύπου.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χόνγκ Κόνγκ καί Ἄπω Ἀνατολῆς, μέ τήν χάρη τοῦ Θεοῦ, ἀγωνίζεται νά μένει πιστή στήν ὀρθόδοξη παράδοση καί πρακτική, πού καθιέρωσαν οἱ θεοφόροι Πατέρες τῆς Ἁγίας Ἐκκλησίας μας. Μένει πιστή στό μαρτυρικό Πρωτόθρονο καί Ἀποστολικό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο, διότι γνωρίζει ὅτι τοῦτο, ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, πιστή στήν ἀποστολική εὐθύνη καί τήν οἰκουμενική διακονία πού τῆς ἀνατέθηκαν μέ ἀποφάσεις Οἰκουμενικῶν Συνόδων, ἐργάζεται ἐπί αἰῶνες νυχθημερόν διά τόν ἐπιστηριγμό καί τήν ἀνάπτυξη ἱεραποστολικῶν Ἐκκλησιῶν καί κυρίως διά τήν ἑνότητα καί τήν εὐστάθεια ὅλων τῶν Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν.

Ὀφείλουμε νά κατανοήσουμε ὅτι στήν σύγχρονη ἐποχή εἶναι ἀνάγκη οἱ Ὀρθόδοξες Ἐκκλησίες νά δίνουν τήν μαρτυρία τους καί νά ἐργάζονται ἱεραποστολικά ἑνωμένες, χωρίς ἀνταγωνιστικές διαθέσεις καί ἐγωϊστικές ἀξιώσεις. Ἡ διαφύλαξη τῆς ἑνότητας, πού εἶναι καί ἐντολή τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, κάμει τήν μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας ἀξιόπιστη καί τήν κρατᾶ μακριά ἀπό τόν μολυσμό τῶν ἐθνικιστικῶν, πολιτικῶν καί ἄλλων σκοπιμοτήτων.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Χόνγκ Κόνγκ, 23η Ἰουλίου 2008